WYSTAN HUGH AUDEN

rođen je u Yorku (Engleska) 1907.godine. Preselio je u Birmingham tokom djetinjstva i stekao obrazovanje u Kristovoj Crkvi (Oxford). Kao mladić bio je pod utjecajem poezije Tomasa Hardija i Roberta Frosta, kao i Vilijama Blejka, Emili Dikinson, Žerara Menli Hopkinsa, i stare engleske poezije. Na Oxfordu je njegovu preranu zrelost kao pjesnika bila odmah očigledna i tu je stekao doživotno prijateljstvo sa dva pisca, Stephenom Spenderom i Christopherom Isherwoodom. U 1928. godini njegova zbirka Pjesme bila je privatno štampana, ali tek 1930.godine, kada je objavljena druga zbirka nazvana također Pjesme (mada je njen sadržaj bio različit) Auden je postao vodeći glas nove generacije. W. H. Auden je bio rektor Akademije američkih pjesnika od 1954. Do 1973.godine, i drugu polovinu života proveo je između New Yorka i Austrije. Umro je u Beču 1973.godine.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.