VLADA UROŠEVIĆ

(Skoplje, 1934) makedonski pesnik, prozni autor, kritičar, esejista, antologičar, prevodilac. Član Makedonske akademije nauka i umetnosti, Evropske pesničke akademije (Luksemburg) i Slovenske akademije književnosti i umetnosti (Varna); spoljni član SANU (Beograd) i dopisni član akademije „Malarme“ (Pariz). Doktor filoloških nauka; kao redovni profesor Filološkog fakulteta „Blaže Koneski“ u Skoplju držao je kurseve iz istorije evropske književnosti devetnaestog i dvadesetog veka. U školskoj 1967/68. godini imao je prvi studijski boravak u Parizu, za kojim će uslediti i mnogi drugi. Počevši sa knjigom Jedan drugi grad (1959) objavio je desetak zbirki poezije, kao i više dela iz drugih žanrova: četiri knjige priča, pet romana, sedam knjiga kritika i eaeja, dve knjige putopisa, dve knjige iz oblasti likovnih umetnosti, desetak antologija. Prepevao je na makedonski Cveće zla Šarla Bodlera, izbor iz poezije Artura Remboa, Gijoma Apolinera, Andre Bretona, Anri Mišoa, kao i nekoliko savremenih francuskih, belgijskih i švajcarskih pesnika. Jedini je makedonski pesnik koji je dobio tri puta nagradu „Braća Miladinovci“ za najbolju pesničku knjigu na Struškim večerima poezije. Osim više domaćih, nosilac je i nekoliko inostranih priznanja: nagrade izdavačke kuće „Nolit“ (Beograd), nagrade „Halide Edip Adivar“ turskog P.E.N. centra, nagrade „ Veliko leteće pero“ na međunarodnom pesničkom festivalu Slovenski zagrljaj (Varna). Za svoj rad na približavanju francuske i makedonske poezije imenovan je od strane Vlade Republike Francuske najpre za viteza Reda umetnosti i književnosti, a potom i za oficira istog Reda. Njegove knjige su prevedene na engleski, bugarski, nemački, poljski, ruski, slovenački, srpski, francuski i španski jezik. Tokom 2004/05. godine u izdanju „Magora“ objavljena su njegova izabrana dela u deset tomova.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.