SAZANA CAPRIQI

(Priština, 1964) Studirala je engleski jezik i književnost u Prištini gdje je i magistrirala. Na Prištinskom univerzitetu doktorirala iz filoloških nauka. Radi kao profesor na Prištinskom univerzitetu gdje predaje američku književnost i žensko pismo na katedri za Engleski jezik i književnost. Glavni je urednik ženskog časopisa Sfinga u Prištini. Prevodi sa engleskog na albanski. Prevodila je djela najznačajnijih imena albanske literature na engleski. Piše književnu kritiku fokusiranu na ženske studije. Objavljene knjige: Žensko pismo, Kako čitati - angloamericka esejistika.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.