RUŽDIJA RUSO SEJDOVIĆ

je osnovnu i srednju školu završio u Podgorici. Višu ugostiteljsku školu završio je u Beogradu, a onda krenuo najpre u Italiju, potom u Francusku, i zaustavio se u nemačkom gradu Kelnu, gde i sada živi i radi.
Ruždija Ruso Sejdović, kako je zapisao Jovan Nikolić, pripada onim mnogobrojnim prećutanim, anonimnim romskim piscima, čiji se dar rasprsnuo poput komete, a potom iščezao nenadano kako se i pojavio. Ali, ne zauvek. Ti pisci, kao što je Ruždija, se vraćaju.
Sejdović je zastupljen u brojnim antologijama i zbirkama poezije i proze, a objavio je i sledeće knjige: Svjetlost u ponoć, Crna ptica, Kosovo mon amour – Tragikomedia (sa Jovanom Nikolićem), Erimit.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.