RASIM SEJDIĆ

(1943 – 1981) Svoje pesme objavio u Italiji na romskom i italijanskom jeziku, gdje je izdata zbirka pesama Rasim, poeta Zingaro (Publi and Press – Milano, 1978). Pored ove zbirke pesama Rasim je sarađivao sa italijanskim časopisom Lacio drom i u istom objavljivao stare romske priče na romskom i italijanskom jeziku. Jedna od najpoznatijih njegovih pesama je 'Gazisardi Romengi violina'.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.