ORHAN PAMUK

(Istanbul, 1952), najpoznatiji savremeni turski pisac, prvi dobitnik Nobelove nagrade za književnost iz Turske (2006). Na frankfurtskom sajmu knjiga 2005. godine dobio je Nagradu za mir. Poetika Orhana Pamuka u znaku je postmodernističke interpretacije istorije i savremenosti. Dela su mu prevedena na više od trideset jezika. U obrazloženju Švedske akademije nauka povodom dodeljivanja Nobelove nagrade između ostalog se kaže da je Pamuk „u potrazi za melanholičnim duhom svog rodnog grada, otkrio nove simbole sudara i prožimanja raznih kultura“. Zbog stavova koji protivreče zvaničnoj politici Turske Orhan Pamuk je došao u sukob sa institucijama matične države. Protiv njega je podignuta optužnica, a nacionalistički i fundamentalistički krugovi su ga optužili za izdaju. Sudski proces je, pod pritiskom svetske javnosti, okončan oslobađajućom presudom. Dela prevedena na srpski jezik: Bela tvrđava (2002), Novi život (2004), Zovem se Crveno (2006), Istanbul (2006), Dževdet-beg i njegovi sinovi (2007), Sneg (2007), Crna knjiga (2008), Muzej nevinosti (2008).

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.