OLIVERA ĆORVEZIROSKA

(Kumanovo, 1965), savremena makedonska pripovedačica. Filološki fakultet završila je u Skopju, gde i danas živi i radi kao pisac, lektor i prevodilac. Objavila je pesničke zbirke (Treći sprat i Visoke, bele) i osam proznih knjiga (tri za decu: Kiflica Mirna, Deda Mile, Za mog brata s trinaestog sprata), potom zbirke priča Jadi mladog lektora, Upletene priče, Dva jastuka, roman Zaključano telo Lu Salome kao i kritičko-esejističku knjigu Posao za snove. Priče Olivere Ćorveziroske uvrštene su u mnogobrojne antologije savremene proze u Makedoniji i inostranstvu, i prevođene na engleski, francuski, mađarski, albanski, turski, češki, srpski, slovenački, bugarski, poljski, ruski i italijanski jezik. U više navrata dobila je godišnju nagradu za priču makedonskog dnevnog lista Nova Makedonija, a dobitnik je i nagrade Stale Popov Društva pisaca Makedonije (za najbolju proznu knjigu napisanu na makedonskom jeziku, 2003). Član je Društva pisaca Makedonije i Udruženja lektora Makedonije.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.