MILAZIM KRASNIQI

(1955, Breznice blizu Prištine) završio je studije za Albansku književnost na Univerzitetu u Prištini, gdje je i magistrirao 1988., a 2004. godine doktorirao je filološke nauke. Redovni je profesor na Prištinskom univerzitetu, smjer novinarstvo. Od 1988. do 1999. bio je sekretar Udruženja književnika Kosova. Od 1990. do 1995. bio je glavni urednik časopisa za kulturu Fjala (Riječ), a od 1995. do 1999. bio je odgovorni urednik za Kosovo dnevnog lista Bota Sot (Svijet danas), dok je od 2001. do 2002. godine glavni urednik časopisa Interesi nacional (Nacionalni interes). Od 2001. do 2007. bio je član Borda direktora Radio-televizije Kosova. Trenutno je član Upravnog odbora Prištinskog univerziteta. Njegova poezija je predstavljena u raznim zbornicima i antologijama albanske poezije, dok su neke od njegovih drama postavljene na scenama kosovskih pozorišta.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.