MILAN MILJKOVIĆ

(Beograd, 1980) je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu gde trenutno pohađa akademske doktorske studije, pripremajući tezu o odnosu poetičkih i političkih diskursa u časopisu Delo 1902-1915. Od 2009. godine radi kao istraživač u Institutu za književnost i umetnost, na projektu proučavanja periodike, a od 2011. kao sekretar Književne istorije, časopisa za nauku o književnosti. Bavi se istoriografijom književnosti, proučavanjem odnosa književnosti i politike, problemima nacionalnih identiteta, kao i studijama roda i maskuliniteta.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.