MARIJA GRUJIĆ

je doktorirala 2010. godine na Centralnoevropskom Univerzitetu (Central European University) u Budimpešti iz oblasti rodnih studija i kulture, na Odseku za rodne studije, gde je i magistrirala 2002. godine. Osnovne studije iz opšte književnosti završila je u Beogradu 1999. godine. Od 2002. godine zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Predavala je na Odseku za rodne studije na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Do sada je objavila dve knjige, Reading the Entertainment and Community Spirit (2012) i Bahtin i feministička književna analiza (2007) i niz drugih radova iz oblasti studija kulture, medija, rodnih studija, književne teorije, studija filma i reprezentacije. Oblasti njenog istraživačkog rada su: izučavanje odnosa roda i nacije, istorija jugoslovenske popularne kulture, studije balkanskih kultura, proučavanje odnosa književnosti i popularne kulture, studije popularne muzike i teorije novih medija.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.