KOLJA MIĆEVIĆ

(Banja Luka) je studije književnosti završio u Beogradu, živi i radi kao samostalni umetnik, između Pariza i Banje Luke. Objavio veći broj knjiga prevoda s francuskog i drugih evropskih jezika, od trubadura do savremenih pesnika. Na francuski je preveo Danteovu Božanstvenu komediju, Riznicu Bruneta Latinija, devet varijacija Gavrana Edgara A. Poa, kao i antologiju pesništva XIX stoleća Les saluts slaves, u kojoj su zastupljeni pesnici svih bivših jugoslovenskih republika. Pored osam pesničkih zbirki na srpskom i isto toliko na francuskom jeziku, 1991. je objavio prevod Mocartove poslednje godine Teodora de Vizeve i Žorža de Sen-Foa, kao i knjigu muzikoloških pesama Mocart susreće Skarlatija (najpre na francuskom a zatim u vlastitom prevodu na srpski). Objavio je i knjigu o kantatama Johana Sebastijana Baha Svete, laku noć, a pripremio je za štampu i veliku Lirsku istoriju evropske muzike – Đavolova kuća.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.