KASUM CANA

rođen je 1968. u Prizrenu u romskoj zanatlijskoj porodici a preminuo u Zagrebu 2011. godine. Zbog političke situacije na Kosovu napušta školovanje i rodni Prizren, te dolazi kod brata u Zagreb, gde se zapošljava kao moler.
Jedan je od prvih članova Saveza udruženja Roma Hrvatske.
Dobitnik je međunarodne nagrade Gypsi Friend i nekoliko drugih nagrada, priznanja zahvalnica za doprinos romskoj poeziji i fotografiji. Bio je jedan od prvih u organizovanju Roma u mnogim aktivnostima. Bio je predsednik gradske i opštinske organizacije u Zagrebu.
Bio je predsednik stranke Roma Hrvatske i predsednik Romano Centra/ Centra Roma u Hrvatskoj.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.