JANIKA RUTER

(1983) Stručna saradnica u izdavaštvu. Godine 2009. diplomirala slavistiku na Univerzitetu u Konstanzu (Bachelor of Arts). Zaposlena je u izdavačkoj kući „Suhrkamp“ u Berlinu, u odjelu za licence i autorska prava.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.