HEDINA TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ

je rođena 11. novembra 1960. u Sarajevu. Osnovnu, srednju školu i Fakultet političkih nauka, odsek žurnalistika, završila je u Sarajevu. U Kanadi, Montreal, kao izbeglica iz Bosne i Hercegovine, završila i učiteljsku školu. Pre odlaska u izbeglištvo, bila je urednik romskog radio i TV programa na Radio-televiziji Sarajevo. Dugo godina je bila glavni i odgovorni urednik magazina Romano Lil (Roma Community and Advocacy Centre Toronto, Kanada), koji je izlazio od 1997. do 2002. Objavila je: Romani Dictionary: Gurbeti – English/English – Gurbeti, Rom ko grom (autobiografska novela na engleskom jeziku) Fish / Riba (illustrovane romske priče za decu na engleskom i romskom jeziku), Bosansko-romski i romsko-bosanski rečnik, Čuj, oseti bol! / Ashun, hachar dukh! (zbirka pjesama) na bosanskom i romskom jeziku, Karankochi-Kochi (ilustrovana priča za decu) na engleskom i romskom jeziku, Shtar phrala / Četiri brata (ilustrovana priča za decu) na engleskom i romskom jeziku. Objavila je i brojne prevode sa romskog i na romski jezik.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.