ANISA AVDAGIĆ

(1977) radi kao viša asistentica na katedri za književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Doktorsku disertaciju pod nazivom Bosanskohercegovačka pripovijetka u procesima evropeizacije i tranzicije: diskurzivni pristup reprezentaciji identiteta prijavila na Univerzitetu u Sarajevu, i čeka odbranu. Objavila je književno-teorijsku studiju Sačinjavanje roda: o reprezentaciji/konstrukciji ženskog identiteta u romanima Abdurezaka Hivzi Bjelevca. Živi u Tuzli.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.