ALMA DENIĆ-GRABIĆ

(Brčko, 1973), docentica je na Odsjeku bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu sa temom rada „Konstrukcije narativnih identiteta: kraj stoljeća i bosanskohercegovački roman u komparativnoj perspektivi“. Područje interesovanja su joj savremene književnosti, teorije identiteta, postkolonijalne te rodne teorije. Objavila je književno-teorijsku studiju „Otvorena knjiga: elementi postmodernog diskursa u romanima Istočni diwan i Šahrijarov prsten Dževada Karahasana“. Članica je redakcije časopisa Razlika/Difference.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.