Dževad Karahasan

REAGOVANJA

Sarajevske Sveske br. 29/30

Iskreno žalim ako sam povrijedio Riccarda izrazivši uvjerenje da ga neko ozbiljan neće uzeti za asistenta. To sam uvjerenje temeljio na znanju i pameti koje je autor pokazao u svom znanstvenom djelu „Dijaloška tolerancija? Konstrukcija bosanskog kulturalnog identiteta i uloga islama“. Priznajem da nisam istraživao administracijske arhive univerziteta na kojima se Riccardo afirmisao, bilo bi bizarno da me je čitanje njihovog znanstvenog djela inspiriralo da bolje upoznam Riccarda i Davora mu.

Spreman sam povjerovati u to da se Riccardo želi baviti znanošću. Samo sam konstatirao da znanost, kad se njome ovako bavi, može poslužiti jedino ideologiji, i to onoj poganoj ideologiji koja bi da iz svijeta odstrani sve što ne razumije i što joj se ne sviđa. Zajedno s ljudima za koje pomisli da su komplicirani, pa ih je malo teže razumjeti. Zato je i Riccardova velikodušna ponuda da diskutiramo o njegovom znanstvenom djelu ustvari podvala, jer ono je ispod razine na kojoj je diskusija moguća. S toljagom se naime ne diskutira, ni ako je ona zasad samo ideološka.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.