Uroš Kotlajić

Prvi prizor: Jezero

Sarajevske Sveske br. 25/26

Mekano staklo stopljeni oko ramena
Prsti od trnja Dugačka crna kika
Licem topla kao srna plovi Kocka.
Cinkom zarobljene crvena kao urma
Plovi Ludom koprenom blistavo bela
Voda lorberna Crnom kožom Plovi
Ružičnjak sazreo pod čelom Mleko
mije niz mermer kičme biljne kosti
i alva mekana Paučina po vratu
Sputana kao srž plovi Kulja. gusta
Budna sve vrvore sapi Med oluka
Godovi ogrebotina bubnjaju meke
bubnjaju crne Čudna Žar Limfa
Tocila Tužna. Sakupi perje i žile
Noć i prhne. U sobi (dok kornjače
probijaju koru) umorno sunce rasipa
saće svud je crnina samo je njena
glava obavijena zbiljom kao ledenom
vodom kopriva drhti u perju Kocka.

(Iz zbirke pesama Iris)

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.